PAMETNA

Totalna Napredna Kontrola

za vazdušne zavese i
ventilacionu tehnologiju

INTELIGENTNA

Programirajuće

Proaktivna
Štedljiva

Sledeća generacija

kontrola sa mnoštvom

naprednih funkcija

PAMETNA Kontrola. Inteligentna regulacija za vazdušne zevese i ventilacionu tehnologiju.

Automatska operacija vazdušnih zavesa je esencijalna za maksimizaciju uštede energije i udobnost koju one obezbedjuju.
PAMETNA automatski adaptira funkciju ugradjene opreme uslovima na ulazu, u zavisnosti od stanja vrata, koliko često su vrata otvarana i zatvarana, unutrašnjoj i spoljašnjoj temperaturi ili temperaturi pražnjenja.

Višestruke funkcije, beskonačne mogućnosti

PAMETNA kontrola programirajući sistem, sa lakim korišćenjem i prostom ugradnjom, je fabrika spremna za povezivanje i rad.

Može da radi u ručnom ili automatskom programu i obezbedjuje mnoštvo naprednih karakteristika da ispuni sve zahteve. Monitoring višestruke opreme, udobni i energetski efikasni način rada ili mogućnost povezivanja sa BMS su samo neke od mnogobrojnih naprednih funkcija.
Pametna proaktivna regulacija

PAMETNA optimizira ventilaciju i grejanjeda bi stvorila efikasnu idealnu prepreku i klimatsku zaštitu.

Prilagodljivo Kašnjenje Vrata

Kada se vrata zatvore,vazdušna zavesa ostaje da radi na vratima ili otvorenim uslovima odrdjeno vreme da bi bila spremna ako se vrata otvore ponovo.

Laka ugradnje

Fabrički prilagodjena kontrola da se samo uklkjuči i radi. Laka Uključi i Igraj Konekcija. Spremna za ugradbenu montažu.

Višestruki Monitoring

PAMETNA PCB može da nadgleda različite tipove jedinica: Vazdušne zavese, grejalice, AHU i druge sisteme. 1 PAMETNI TFT može da postigne i do 255 različitih jedinica, svaka sa sopstvenim programom

Štednja energije način rada

PAMETNA Kontrola ima 3 nivoa udobnosti i iskoristivosti energije što može biti prilagodjeno na sve ručne i automatske programe: EKO, SREDNJI i UDOBNI

Programer vremena

Funkcija kalendara da automatski ISKLJUČI/UKLJUČI jedinicu u zavisnosti od dana u nedelji. Korisnik takodje može da bira izmedju Dan ili Noć načina rada sa 2 različito Podešene temperature

Filter alarm

Ukazuje kada filteru treba zamena ili čišćenje. Signal filtera će promeniti boju u zavisnosti odstanja, zajedno sa upozoravajućom porukom na ekranu

Alarmi

U zavisnosti od ugradjenih senzora, PAMETNA kontrola obaveštava korisnika da li se protiv-zamrzavajući alarm aktivira, da li postoji kvar u ventilaciji ili grejanju, o stanju filtera ili drugim spoljašnjim alarmima

BMS povezanost i kontrola pomoću Aplikacije

PAMETNA može da se direktno poveže sa BMS Modbus RTU sistemom. Dodatno, bilo koji Windows, Android ili IOS uredjaj može da upravlja opremom sa istim funkcijama kao i PAMETNA Kontrola

Pogledaj PAMETNA Kontrola Katalog uključujući glavne karakteristike, napredne funkcije i dijagram povezivanja.Preuzmi PDF

Šta je PAMETNA Kontrola?

PAMETNA Kontrola Karakteristike

PAMETNA Kontrola Glavne Funkcije